Tin tức
Tin thủy sản   |   Kinh tế   |   Văn hóa   |   Thể thao   |   Du lịch   |   Văn Hóa Ẩm Thực   |  

Cần Thơ thông báo kết quả quan trắc môi trường lần 1 tháng 6 năm 2018

Kỹ thuật
Kỹ thuật nuôi tôm   |   Kỹ thuật nuôi cá   |   Kỹ thuật chuyên ngành   |  

Nhu cầu tryptophan của cá rô phi giống

Chuyên đề thủy sản
Bệnh học thủy sản   |   Nuôi trồng   |   Dinh dưỡng thủy sản   |  

Điều trị bệnh gan tụy từ lá trà xanh và lá xoan Một nghiên cứu mới đây đã xác định hiệu quả kháng khuẩn của hạt nano bạc (AgNPs) từ lá trà xanh và lá xoan đối với bệnh hoại tử gan tụy (NHP-B) trong tôm thẻ chân trắng (Litopenaeus vannamei).